2/10/2008

Abdest alan Satanist.

Satanistler abdest alır mı? Aslında rutual majinin her türünde abdest benzeri aktiviteler ile karşılaşırız. Örneğin okuduğum bir kaynak şöyle diyor.

Önce In nomine nostre satan deyiniz. Sonra Elerlinizi yıkayın yüzünüzü yıkayın ve kollarınızı da.. Hatta ayaklarınızı bile sonra nostra nomine satan nomine luficer deyin ve rage satan diyerek rutuale hazırlanın..

İlk okuduğunuzda çarpıcı bir abdest görülmektedir. Aslında temizlik imandan gelir sözü de bir hayli doğrudur. Dünya üzerindeki her dinde temizlik önemlidir. Özellikle satanizmde invikasyon öncesi temizlenmek, Vücut kıllarını almak, yıkanmak önemlidir. Bu işlem İslam’ın anladığı abdeste benzeyebilir fakat bu tam olarak İslam abdesti değil temizlenme işlemidir.

Tarih boyu süregelmiş tüm dinler rutual öncesi yıkanmayı tavsiye etmiştir. Tabi pek çok maji kitabı da. Sex aktivitesi sonrası yıkanmak genel temizliktir. Abdest değildir. Ama seks maji yıkanmayı farz kılmaz.

Bu nedenle sizlere temizlenmeyi öneririm. Abdest almayı değil.

Neo-Naziler AramızdaSon on yılda Satanist cami yası Nazi Mitolojisi ile ilişkilendirilmeye başlanmıştır, bunda temel fikir bu ideolojinin Yahova'yı düşman olarak gördüğü fikridir. Pek çoğu muz için Yahudilik düşmandır fakat temel olarak onların kanlarına ve ırklarına bir düşmanlık içerisinde değiliz. Temel münakaşa Yahudilik dini üzerinedir.

Entelektüel olarak Satanizm Yahudiliğin karşısındadır fakat burada o dini seçen insanlar veya onların ırkları bizi bağlamaz. Bu Yahudi asıllı birinin satanist olmasını engellemez.

Maxine Dietrich ve Joy of Satan


En popüler theistik Satanizm komitesi Neo-Nazi ideolojili Joy Of Satan gurubudur. Onların kardeş sitesi ise Exposing Christianity konu ile ilgili bazı detay fikirleri de bize sunmakta ve empoze etmektedir. Ve onların Hıristiyan incili bir aldatmacadır teorileri içerisinde bunu görmekteyiz.

Evet ben de incilin tamamı ile birer saçmalık ve kötü Yahudi dininin tüm dünya üzerinde egemen olma çabasının bir tür final kullanma kılavuzu olduğunu da düşünmekteyim. Fakat katiyetle Yahudiler hakkında Yahudiliğin yok olması ve ırkın temizlenmesi yönünde bir ideoloji içerisine girme eğiliminde değilim.

Yahudi Satanizmi nedir?


Bir Yahudi satanist olabilir mi? Cevap basitlik ile evettir. Bu bir secim içidir. İbrahim’den önce Yahudiler pek çok tanrı ile çalışmış ve onlarla karma bir din içerisinde var olmuşlardır ve bunların hiç biri yahova değildir.

Peki onların DNA larında olan nedir. İnsandan öte bir değişim mi geçirmişlerdir? Bazı satanist guruplar Yahudilerin üstün olduğuna yönelik olan teorilerini üstün olsalar yok edilemezler yönünde bir sav ile Yahudi düşmanı olmaktadırlar. Yahudiler insandır. Sizden ve benden hiç bir farkı yoktur onlar ve onların düşünce sistemine düşman olmaya da gerek yoktur. Nazi ideolojisi tamamı ile bir aptallıktır.

İbrahimi dine dahil değilim.

Pek çok farklı görmüşte ve yapıda din dünya üzerinde bulunmaktadır. Peki ya dinler arası tolerans. Sadece Müslüman, Yahudi ve Hıristiyanları ve son günlerde de sistem içerisine girip konferanslara katılan Budistleri mi kapsamaktadır. Kesinlikle hayır. Yahudi ve Hıristiyan ve Müslüman merkezli bir dinler arası tolerans mümkün değildir. Genel yanlış ile satanistleri anti İbrahimi (Yahudilik, Hıristiyanlık, Müslümanlık ve Davudilik karşıtlığı) veya ateist olarak görmek doğru değildir. Yine benzer bir şekilde ateizm de dinler arası hoşgörü içerisine dahil edilmelidir. Ve tabii ki satanistler de.

Sonuç:

Diana Vera veya diğer tanımla modern anlamda theistik satanizmin entelektüel sesi olarak Satanist camiaya çok karmaşık olmayan fakat politik görüşlerin koyunlar gibi güttüğü dünyaya bakarak düşüncesini açıklamaktadır. Vera Neo Nazilerin ve gerçek Theistik Satanistlerin birbiri ile karıştırılmaması gerektiği fikrindedir.

Bir entelektüel olarak şunu inkar etmekteyim. Vera'nın satanistler Neo Nazi olamaz tezi yanlıştır. Biri politik görüş diğeri ise dini bir görüştür. Fakat Neo-Nazi hareketinin satanist görüş acısı ile satanizme zarar verdiği ve modern etik kurallar çerçevesinde ırkçılık ve faşizmin yerini bulmaması gerekçesi ile Neo-Nazi yaklaşımlı satanistlerin kültürümüze layık olmadığı kanaatindeyim.

Argümanlarımı bu konuda sıralarsam.

  1. Gerçek dünyada yaşamaktayız

  2. Pek çok tür görüş birbiri ile münakaşa eder.

  3. Fiziksel gerçekler ve spritual gerçekler vardır bunlar bize bir karşı taraf yaratmaz.

  4. Hiç bir gerçek diğer bir karalama ile örtülemez. Satanizm Nazizim değildir.

Lisanı Düşmanı Yok Etmek Üzere Kullanmak

Hıristiyanlar Yahudiler ve Müslümanlar tanrılarını demonlardan kurtarıcı olarak görmektedir. Satan korku öğesi şeklini onların dinlerinde almaktadır.

Şunu biliyoruz ki pek çok propaganda birer yalandır.Fakat pek çok Satanist Hıristiyan ve Müslümanlara karşı olan propagandalara da kapılma eğilimi sergilemektedir.

Pek çoğumuz Hıristiyanlık ve Müslümanlık temalarının içerisinde boğulup kalmakta ve kendi içeriğimizi ve özgür düşüncemizi yaymakta aciziyet içerisinde kalmaktayız. "Siz şöyle tiplersiniz" demekten öteye gidemeyen karşılıklı yorumlar, düşüncelerimizin piyasaya çıkmasını engellemektedir.

Gerçek aptalca şeyler değildir. Fakat pek çok Satanist bu hususta amatörler gibi kalmakta, entelektüel olmayan basit bir lisan ile karşı tarafa sataşmaktadır. Şayet ideolojimize düşman olarak karşımızda bir din varsa onlara açıklarını sunmak yerine biz ona inanmıyoruz deyip gerçeklerinizi sunmak daha bir yeğ olacaktır. Ama şayet bir satanist olarak halen basit bir yaklaşım ile izahlara girme eğiliminiz varsa lütfen hiç durmayın ve bu beceriksizlik ile devam ediniz.

Eğer bozuk bir lisan ve kültürsüz kelimelere boğulmuş sataşmalar ile İbrahimci dinlerle savaşma eğilimi devam edecekse beyninizin bir kenarında entelektüel bir müsabakanın ne denli başarıya götüreceği yönünde olan düşünce kırıntıları en azından olsun.

Sebep sıklıkla doğru bir lisana sahip olmamaktır.

Nazarine dinine inanlar veya yahovacılar veya Allah'çılar ile karşı karşıya iseniz muhtemelen sizin yetersiz bilgi içerisinde olduğunuzu daha onların dinlerini tanımadığınızı iddia ettiklerini görürsünüz. Onların dinleri ile uğraşmayın. Kendinizi anlatın zaten onlar da sizi bilmemekteler.

Diğer dinlere inanlar sizin onların dininde ahkam kesmenize kesinlikle katlanamaz, Münakaşa ortaya çıkar. Bırakın evvela sizin neye inandığınızı keşfetsinler.

Wiccalar ile karışmak

Diane Vera'nın en son WordPress bloğunda Wiccan Satanizm tanımlamaları içerisinde bir yazı bulunmaktadır. Şuan için Wicca ve Paganizm genellillikle "sevgi ve barış" dini olarak lanse edilmektedir. Genel hafızamızı yokladığımızda Satanistlerin (gerçeklerinin) de aynı şekilde "barış ve sevgi" içerisinde olduklarını görmemiz mümkündür.

Özgür düşünen satanistler anti hristiyan tema içerisinde değillerdir, hristiyan tanrısının varlığına inanmazlar Şeytanı incildeki ismi ile anmazlar.

Bu hususta şöyle bir kanun vardır: Bizler kendilerimize inanırız ve temel ilgilimzi Şeytan cezbeder. Her ne kadar modern bir tanım olsa da kardinal günahın aptallık olduğu gerçeğinden de sapmayız. Eğer satanizme objektif bir bakış acısı ile bakmak istiyorsanız http://www.theisticsatanism.com/ web sitesini incelemenizi öneririm.

Umarım ki Wicca ve Neopaganlar bizleri basitçe hristiyanlık temalı tapılanmalar olarak görme eğiliminden vazgeçerler.