8/20/2007

Bayramlar

Satanistler Bir yılı Sekiz eşit parçaya bölmektedirler. Bu parçaların her geçişi bir satanist bayramdır. Bu günler aynı zamanda tüm eski dinlerde de kutsallardı. Hıristiyan Avrupalılar eski paganların bu kutsal günlerini kendilerine adapte etmişlerdir (çalmışlardır). Fakat bu günler satanistler olarak özel anlamlara sahiptirler.

Bu bayram günlerinden hariç satanistler ayın tam dolu olduğu günleri de önemserler. Ayrıca her satanistin bir adet de gardiyan demonu bulunur. Sayet bu demon bir Geotia demon ise o gün de o Satanist olarak kutsal kabul edilebilir.

Doğanın hareketleri eski pagan inançlar için her zaman önemli olmuştur. Satanizm en eski dindir ve pagandır bu nedenle doğa hareketleri ve dönemleri satanizmde anlam yüklenen olaylardır. Ayrıca bu bayramlar diğer satanist dinler (Luciferianizm, WitchCraft, Wicca) için de önemlidir. Pek çok tarihisel bayram satanizmden çalınmıştır ve Hıristiyanlığa adapte edilmiştir. Pek çoğu Kelt'lere mahsus bayramlar olarak anılmaktadır ama aşağıdaki tatillerin hepsi eski milletlerde de uygulanmaktaydı..

31 Ekim, Samhain veya Halloween

Samhain kelime anlamı yazın bitişi demektir. Eski Kelt'ler bu güne kutlu göz demişlerdir. Zamanla Bu kelime Halloween olmuştur. Bu gün batıda kutlanan korku bayramıdır. Wicca'lar bu günü yeni yılın başlangıcı kabul ederler. Satanizmde takvim bağımlılığı bu anlamda yoktur. Satanizmden gelen bir gelenek olduğu için korku faaliyetleri ile Hıristiyan toplumlara geçmiştir fakat eski toplumlarda şarap içilen yemek yenen ailecek oturulduğu özel bir gündür.

21-22-23 Aralık, Kış Solstice'si veya Yule


Aralık 21 Yule Döneminin başlangıcıdır. Wicca'lar sadece 21i kullanır 22 si en uzun gecedir. Bu gecenin sonunda oğlak burcuna girilmektedir. Satan işaret olarak horoskopta tam 23 aralık gecesine oturur. Bu nedenle Satanizmde en önemli kabul edilen gece bu gecedir. Yılbaşı seremonileri Satanist dinden Hıristiyanlıkça çalındığı için Satanistler yılbaşı kutlamalarına katılırlar içki içerler, aileleri ile birlikte olurlar ve sevdiklerine hediyeler verirler.

Satanistler 22sini 23üne bağlayan gece özel bir ayin gerçekleştirirler. Bu ayin Satan'ın demonografik sigilleri (veya Baphometh sigili) üzerinden yapılır. Satanizmin Asıl gecesi bu geçedir.

31 Ocak, Şubat Ağzı veya Imbolc veya Candlemass veya Oileck


Şubatın 1inden 2sine kadar sarkan bir bayramdır. Hıristiyanlar bu günü de yazık bir şekilde Aziz Brigit'in günü olarak kendilerine adapte ettiler. Şubat 2yi ise Candlemass ilan ettiler. Eskiden bu günde Ana tanrıçalara baharı getirdiği için tapılırdı. Bahar berekete açılan kapıdır. Kadın tanrılar yaratma özellikleri ile zaman içerisinde yine sami dinde oldu gibi tek tanrı üzerine anlamlar yükleme metodu ile doğa ana ile özdeşleşti. Kadın figür doğurganlıkla Doğa Ana kavramına kavuşunca ki daha ziyade Istıhar figürüne benzemektedir. Anne kavramından yola çıkılarak bu gün Hıristiyanlarca İsa'nın annesi Azize Meryem'e "Bakire Meryem'e Saygı Günü" şeklinde adapte edildi. Gerek Aziz Brigit gerekse Azize Meryem'e Saygı günleri eski medeniyetlerde Imbolc olarak kutlanmaktaydı.

21 Mart, Vernal Ekinoksu veya Lady Day veya Hanımlar Günü

Baharın Ortasına varılmıştır. Gündüz ve Gece eşitlenmiştir. Doğanın en verimli anı bu andır tüm doğada bir çiftleşme çılgınlığı görüntüleri, enerji patlamıştır. Martın 21inden sonraki ilk dolunaya "Ostara" denir. Bu gün bereketi simgeleyen tavşan ve yumurta ile ilişkilendirilmiştir. Hıristiyan dini Bu günü Easter olarak kendi içerisine almıştır (çaldı demiyorum artık.). Venus gezegeni ile ilişkilendirilmiş tüm dişi tanrılar bu günün bereketini taşır. Bacaklarının arasındaki derin oluklar kaynar suları ile doldurulmak ister. Bu durma bereketin gelişi denir.


30 Nisan, Beltaine veya Mayısın Gözü


Bu gün baharın sonu yazın başlangıcına işaret eder. Satanizm de Beelzebub ile ilişkilendirilen bir gündür. Her yer eşitlenir. Beelzebub çok önemli bir demondur. Sümer medeniyetinde ona Enlıl denirdi. O Enkı'nin kardeşidir ve üst düzey bir demondur. Gençler eğlenirler evli çiftler ise bir gecelik ayrı dolaşabilirler ve geleceğe kadeh kaldırabilirler. Hıristiyanlar Aziz Walpurga günü olarak adapte ettiler, bu gün Almanya'daki Hıristiyanlarca kutlanmaktadır.

21 Haziran, Yaz Solstıcesi veya Litha

Yunan tanrısı Pan ile ilişkilendirilen aynı zamanda Satan'ın yaratmasına tekabul eden gündür. Bu gün aynı zamanda yazın ortasıdır ve en uzun güne tekabül eder. Aynı zamanda bu gün güneşin tanrısı Amon ile de ilişkilendirilir. Amon Satanın oğullarından biridir. Eski mısırda ismi Ra ile birleşerek Amon-Ra olarak zikredilmiş Amon bir ön isim olarak anılır olmuştur. Hıristiyanlar bu günü bereket ile ilişkisinden dolayı Aziz Vaftizci John günü olarak (çalmışlardır) kutlamaktadırlar.

31 Temmuz, Agustos Gözü veya Lughnassad

Lughnassad gülme oyunu / gülücüklerin eylenceli oyunu olarak anlamlandırılan bir kelimedir. Bu gün aynı zamanda Satan'ın çocuklarına atfedilmektedir. Hristiynalar "Lammas" adı ile bu günü kutlamaktalar. Bu gün için ekmekler yapmaktadırlar.

21 Eylül, Sonbahar Ekinoksu veya Hasat Evi veya Mabon

Eski mitolojilerde güneş tanrısının ışığını yitirdiği günlerin başlangıcı olarak geçer. Güneş tanrısının yerini ikizi karanlıklar tanrısı alır. Ekinlerin toplanmaya başlanması gerektiğine işaret eden gündür. Hıristiyanlar 25 Ekimde Michaelmas adı altında bir gün kutlarlar. Bu gün ona tekabül eder. WitchCraftlar bu güne Mabon demektedirler. Paganlar gibi Satanistler de bu günü Mabon olarak anar.

Hiç yorum yok: