6/13/2007

Nedir

Bu sorunun sorulmasında kanaatimce altında şu mantık hep yatmaktadır. Satanizm bir din midir? Satanizm bir dindir ama asil soru "hangi Satanizm?" sorusudur. Çünkü dünya üzerinde kendini Satanist olarak tanımlayanların pek çoğunun Satanizm tanımları farklıdır. Satanistlere sıklıkla sorulan bir dizi sorular vardır. "Kedi kesiyor musunuz?", "ayinleriniz nasıl?" "tanrı yerine şeytana mi tapıyorsunuz?" her Satanist ideoloji farklı yanıtlar ile karşınıza çıkacaktır. Bu nedenle fikir sahibi olmadan önce tüm bu fraksiyona fikirler hakkında bilgi sahibi olmanız gerekmektedir.

Tüm bu fraksiyonları ile bir din olan Satanizm'de tek bir amaç vardır o da tanrıya olan düşmanlık, Tüm Satanistler Sami dinlere karşıdır ve Sami dinlerin yok edilmesi gerektiğini söylerler. Bu nedenledir ki Hıristiyanlık, Musevilik ve İslam'a karşı olan bu din veya din gurupları Satanist olarak anılmaktadır.

Satanizmde Şeytan

Satanizmde Şeytan gerek antik figürlerdeki tanrılar (Set, Ea, İstahar, Titan) olarak geçsin gerekse orta çağda yaygınlaşan düşen melek olsun, satanist için şeytan önemli bir figürdür. Satanistler olarak bizler şeytan figürünün sami dinler tarafından kirletildiğini ve şeytan figürünün (gerek figüratif gerekse varlık olarak şeytan) kötülükle bağdaştırıldığını biliyoruz.

Bu nedenledir ki şeytan, iblis gibi isimler yerine SATAN demeyi yiğelemekteyiz. Satan kesinlikle kötü bir yaratık değildir çünkü doğada iyi ve kötü diye iki şey yoktur. Bu dinde kötülüğün olduğuna da inanmaz iyiliğe de. Bir satanist için var olan en kadim şey kendisidir. Genel olarak satanistler için şeytan bunun haricinde bir yaratıcıdir.

Satanistlere göre Sami dinde tapılan şeyin adi Nazarine'dir. Nazerin bazı Satanist yorumlarda varlığı kabul edilen Satan gücünde bir oluşumken kimi satanistler de orta dünya zamanından gelen efsanelerin gerek eski dinlerle harmanlanarak oluşturulmuş bir mit olarak görür. Pek çok satanist için Nazarine Gabriel (islam Angelegrofisinde Jibrael veya Cebrail) tarafından olmamasına rağmen peygamberlere dikte ettirilmiş olandır.

Nazarine isim itibari ile gözü ile yöneten tesir eden demektir. Pek çok satanist Nazirenin tesirinde eski insanların saptığını düşünmektedir.

Satanizmde Diğer dinlerin Allah/Tanrı inancı gibi bir tanrı söz konusu değildir. Satanizmde (şayet demonik varlıklara inanılıyorsa) birden çok tanrıdan söz edilir. Şeytan da bu tanrıların başindadir (Şeytan tek başına değildir Cehennem dört krallığa paylanmıştır. Satan bunlardan biridir). Satanın en büyük demonu kesinlikle Beelzebup'tur.

Eski kayıtlara ve dinlere bakıldığı taktirde eski tanrıları boynuzları ile görürsünüz. Bazı satanistler öncü tanrıların keçi,boğa gibi hayvanlar içinde insansı olarak var olduğuna inanır. Eski tanrılar önceleri bu hayvanların içine düşmüşlerdir.

Satanistler 6000 kolun cennetten kopup düştüğüne inanmazlar. Şayet bir satanist Nazarini var kabul ediyorsa düalizm kuralları gereği olan denk bir kavgayla ikiye bölünme olduğuna inanır. Genel olarak Satanistler düşme hikayesinin safsata olduğunu söyleyecektir.

Ölümden Sonra


Satanistler için cennet yoktur. Ölümden sonraya inanan bir satanist sadece cehenneme inanmaktadır. Cehennem eski dinlerde tarif edilen diğer dünyadır. Eski dinlerde azap hane yoktur. Cehennem Dante'nin tarif ettiği kazanlarla dolu bir yer değildir. Cehennem genellikle Orion yıldız takımının ucu ile işaret edilen yönde bilinen evrenin dışındadır.

Pek çok Satanist bir cehennemin olduğunu da reddeder. Bazı satanistlere göre ise cehennem sadece tanrıların evidir. İnsanlar ölümlüdür. Cennet ve cehennem gibi kavramlar ölümlülerin yok olmadıklarını düşünmek için sarıldıkları değerlerdir.

İbadetin Temeli

Satanistler ruhlarının ibadetlerle gelişeceklerine inanır. Bir satanist için ibadet Şeytandan veya diğer iblisçiklerden bir şeyler dilemek değildir. Bir sataniste göre yüksek ruhlara gösterilen saygı sonucu dünyayı daha iyi anlayabiliriz.

Satanistler dünya tarihinde önemli roller oynamışlardır ve bunu da pek çok sami din mensubu fark etmemiştir. Bir satanist için seküler bilgi çok önemlidir. Satanistler bilime çok saygı duyarlar (hatta bilimsel gelişmenin arkasında onlar olmuştur). Sami dinlerin mensupları sizi aforoz edebilir veya öldürebilir ama satanist için bu söz konusu değildir.

Satanizmde kadın, erkek tarihin her çağında eşit olmuşlardır. Bir satanist için dini liderin cinsiyeti önemli değildir. Satanist olmak yeterlidir. Kadın ve erkek vücudu cinsellikle yanmaktadır her zaman diğer dinlerin getirdiği abuk-sabuk kurallar bunu yaşamanızı engellemektedir. Satanistlere göre insanların cinsel takıntılara sürüklenmesi gelişmeye engeldir. Cinselliğini rahatça yaşayabilen insan düşünme ve gelişmeye konsantre olabilir. Satanistlere göre tanrıların da cinsellikleri vardır ve onlar bunu tarihin eski döneminde insanlar ile paylaşmışlardır. Sami din(ler) insanı psikolojik saplantılı yapmaktan ileriye gidemezler.

Dünya Düzeni


Dünyanın daha düzenli olması her sanist tarafında umulandır. Satanistlerin genellenebilecek bir siyasi fikri yoktur. Her satanist siyasette özgürdür. Satanistlerin hemen hemen hepsi tüm halkın eşit olmasını savunur. Satanisme göre insanların bir kısmı basit konularda takılmakta olabilir, basit mevzulara ip bağlamış tökezleyen birinin karakterini sonradan düzeltmek çok zordur. Şayet kümülatif bir düzen sağlanabilecekse, tökezleyeni değiştirmektense yok etmek daha kolay bir yoldur.

Yeni dünya düzeni, satanizme göre zamanı geldiği an kurulabilir. Bunu kurmak için kaos gerekebilir. Satanizme göre kaos bir düzendir.

Satanistler sanıldığı gibi Nasyonal Sosyalist değildirler. Bir satanist nasyonal olabilir ama kendi nasyonolitesindeki pasifleri de aktif yapmayı bilmediği taktirde devirmelidir. İnsan evrimi ile şahanedir ve biraz daha şahane olmasını sağlamaktan ne zarar gelebilir?

Büyü

Canınız çok istiyorsa bir büyü deneyin. Büyü yapmak insanın başka bir olayı etkileme çabasıdır. Satan'ın varlığına inansın veya inanmasın tüm satanistler büyü yapabilir. Bu bilgiler kadim antik insanlık tarihinden gelmiştir. Denenmesinde sakınca yoktur.

Jedo/Hrıstiyan din mensupları ve müslümanlar da ibadetlerinde tanrılarının ruhlarını büyülemeye çalışmıyorlar mı? Müslümanlar günde beş kere yaptıkları büyülü hareketler ve tekrarlı sözlerle ilahlarını ikna etmeye çalışırlar. Satanistler büyüde kendi ruhani gücü ile müdahil olmak istemektedirler.

Büyünün rengi ve kokusu yoktur. Nasıl iyi ve kötü yoksa büyünün iyi ve kötüsünden söz edilemez. Alışılagelmiş üzere tüm satanist büyüler kara büyü olarak adlandırılsalar da büyülerin rengi yoktur. Böyle bir sınıflama gereksizdir de.

Sosyal Hayat


Satanist bir insandır ve o da sosyalleşme ihtiyacı duyar. Stanistler asosyelliği sevmezler ama asosyel yaşama itildikleri olmuştur.

Ahlak kurallarının kaynağı kişilerin ortak beğenileridir. Ahlakın kaynağı din değil insan olmadır. Biri bir sataniste ilişmezse ondan da sert bir müdahale almaz. Satanizm'de biri size tokat atıyorsa öbür yanağınızı dönün diye bir şey yoktur. Satanistler bu durumda burnunuzu kırmak için yumruklarını kullanacaktır. Bu insan olmanın doğasıdır. İnsan doğa kurallarının bir ürünüdür ve ona göre de özgüdür.

Hiç yorum yok: