6/13/2007

Satanizm Suçu

Bu yazımda sıklıkla FBI Akademisi'nin Nasyonal Sert Suçlar ile ilgili araştırma raporundan alıntılar (Quantio, Virjinya - 1999) yapacağım.

Giriş

Satanizm sanıldığından daha eski bir inanç sistemdir. Fakat özellikle 1970'li yılların sonlarında net şekilde bir tanıma ulaşma yoluna gitmiştir. Bugun için satanizm geniş terimsel anlamları içinde barındırmaktadır. Bu gün için Ameraka'da satanizm polis tarafından "satanist, öklit, ayinsel suçlar" başlığı altında incelenmektedir. Evet doğrudur Satanizm dünyanın her yerinde yasaklara maruzdur.

Satanizm FBI tarafından birkaç farklı başlıkta incelenmektedir. Bunlar "Öklit suçlar", "Satanist Tapınaklar" (Cami ve kiliseler suç değildir oysa.), "Ayinsel Suçlar" (Satanizm ayinleri bir tür örgütsel toplantı işidir. Polis Ayinleri suç olarak görmektedir.), "Satanist etkili cinayet", "Satanizm ve Gençlik Azabı" ve "Ayinsel Küfürbaz Çocuklar".

Satanizm ile ilgili FBI çalışmalarında başarılı tariflendirmeler yaptıkları görülmektedir. FBI şu başlıkla öne sürmektedir.
 • Satanizm, witchcraft (büyücülük sanatı, ve belki de wicca) ve antik modern paganizm
 • Doğa ve doğa olaylarına dayalı fantezi rol yapma (FRP). (Satanistlerin Frp oynayanı vardır heralde ama ben bilmiyorum)
 • Şiir, sembolizm, rock and roll, havy metal ve black metal müzik. (Senbolizm satanist edebiyatını oluşturmaktadır bu doğru, rock and roll dinleyen satanistlerde vardır çoğunluk black metal dinlemektedir çünkü sarkı sözleri zaman içinde satanist hikayeyi anlatır olmuştur. Müzikle direkt bağ kurulamaz.)
 • Gençlik çeteleri ve Vandalizm (Bazı guruplarda vandalizm var doğru ama satanizm çete dini değildir. Satanizme insanlar bireysel olarak girer)
 • Ayinsel Küfürbaz Çocuk, insan yaratılısına küfreden geçlik
 • Adolp Hitler, İkinci Dünya Savaşı, pornografi, Watergate gibi skandallar (Polis burada sıkandallara gönderme yaparak siyaset yapmış. Pornografiye ise etkili olabilir objektif olmak lazım satanistler cinsel baskıya karşı çıkmaktadır)


Bunun haricinde FBI çalışmasında bazı sembollere gönderme yapmış, pentagram (Ters pentagramın sebebini başka bir yazıda açıklamayı planlıyorum) demonlar (heralde yani adamın tanrısı), 666 (bu İncil safsatası).


Satanizmin FBI tarafından tanımlanması


FBI tebrik edilmesi gereken bir çalışma ile satanizmin tanımlanamazlığını anlatmış. Satanizmin tanımını basitçe gerçekleştirmek cok güçtür. Tanım herkese göre değişmektedir. Raporda Ayatollah Khomeini'nin İngiltere Parlamentosunda Amerika'ya "Yüce Satan" unvanını yüklemesinden başlayan bir tanımla insanların kötü kabul ettiklerine Satan dediğine değinilmektedir. yine aynı şekilde Protestanlığın kurucularının Papa'yı anti-christ olarak gördüğünden bahsetmektedir. Protestanlar papayı kilisenin şeytanı olarak isimlendirmektedir. (Bu Protestan etki modern satanist tanıma sebep olmuştur. Hatta Buna benzer tanımları Mephistophales adlı bir satanizm tarihi kitabında bulabilirsiniz.) Rebecca Brown'nun stanizmi "Celtik roman Witchcraft (büyücülük sanatı) mıdır?" sorusu ile harmanlanmaktadır (tam olarak olmasa da evet.). FBI 'ın raporunda yüksek doğrulukla satanizmin şunları barındırdıkları söylenmektedir: Hikaye anlatılıcığı, bireysel hipnoz, horoscope (astronomi), kardeşlik andı (inisiyasyonu kastediyorlar sanırım), yetkilincilik, homoseksüellik (homoseksüellik? sanırım ondan çok az var içimizde. pek çoğu televizyonda zaten), judo, karete (hede, höde), rahatlama terapileri (meditasyon demek istiyor her halde. Var meditasyon satanizmde, anam merak ettiğin buysa var), rock müzik (Lavey'e rock dinletin de sizin fotoğraflarınızı eline makas alıp doğrasın. Adam en baba rocker olmalı bu acıdan bakarsan ama değil! Gerçi kliplerde oynamıştı. Üf ne bileyim.)

FBI daha sonra şu başlıkları rapora katmış Bunlar da başarılı bir araştırma yaptıklarını gösteriyor. Yorumları ve tarifleri ile veriyorum.
 • Church of Satan (C.O.S Anton Szandor Lavey tarafından kuruldu. Kısaca satanist kilise. Şu an için Laveyin yazdığı satanist incil ve ile satanist ayinler kitabına epeyce bir bağlı ama daha çok bir kitap kulübü oldu. Esazında Eski Church of Satan satan adlı bir oluşum da vardır.)
 • Ordo Templi Orientis (O.T.O Aleister Crowley tarafından kuruldu. Thelma da denmektedir. Hermetic Order of the Golden Dawn (G.'.D.'.)'nun devamıdır. Satanist orijinli bir dini yapılanmadır.)
 • Temple of Set (Xeper de denir. C.O.S etkinliğini kaybedince ondan kopmuştur ama onun da mirasını taşımakla birlikte daha estetik değerlere yönelmiştir.)
 • Demonology (Demonları eski tanrılar olarak kabul eden akımdır. Bu akım Hz. Süleyman anahtarlarını referans almaktadır.)
 • Witchcraft. (Celtick Paganizmindeki büyücülük ögeleri ile oluşturulmuş büyücülük sanatıdır. Aynı zamanda bir doğa dinidir. Satanic'tir.)
 • Paganizm. (Kilise tüm pagan dinleri satanist kabul edince paganizm de satanizm adını almıştır. Neo-pagan yaklaşım ve wicca bugün için satanizm adını kullanmayarak istemeyenlerin tercih ettiği addır.)
 • Santeria. (Yerli amerikan dinlerinden biridir. Katolikliğin etkisi vardır. Kirli büyücülük içerir. Vodoo ile hep karıştırılır. Güney Amerika'daki ölüler bayramı bu dinden gelmektedir.)
 • Voodoo. (Büyücülük ve ruhlarla ilişkili dindir.)
 • Rosicrucians. (Bir tür vodooculuk.)
 • FreeMasonry. (Özgür masonluk şiddetli şekilde öclit simgeleri içerisinde barındıran İsis merkezli. - Ki kendileri reddediyor - dinler üstü inanç sitemi. Kendini Hz. Süleyman tapınağının duvar ustalarına dayandırmaktadır.)
 • Tapınak Şövalyeleri. (Hz. Süleymanın tapınağının korucularıydı. Kilise onları çok kullandı. Kendi kiliselerini bile açtıar. Çok zenginleştiler. Kilise daha sonra güç kullanarak yıktı. onların satanist olduğunu iddia ettiler. Baphomet'e tapıyorlar dendi. Homoseksüel oldukları söylendi. Daha sonra Özgür masonluğu kendilerine göre şekillendirdiler ve onu oluşturdular.)


Yazıda Şu kavramlar da satanizm ile ilişkilendirilmiştir.
 • Kuvvet çeteleri
 • Heavy Metal Müzik
 • Rock müzik
 • KKK (Ku Klux Klan. Irkcı bir örgüttür. Hıristiyanlıgı da yıkmak istemektedir. Düşmanlarının evinin bahçesinde büyük ahşap haç yakarlardı)
 • Naziler
 • Bilimcilik (Bilimle olayların açıklanması gerektiğini söyleyen felsefi akım)
 • Birleşik kilise (Tüm sami dinleri birleştirmek isteyen anlayış. Moon Tarikatı. Ki ne alakası var bunların ya. Alakasız.)
 • The Way (Yol tarikatı. Bilim ve ısık ile aydınlana bir tür tarikat.)
 • Hare Krishna (Hippileri de etkileyen akım. Hint meditasyonlarına dayalı din.)
 • Rujneesh (Raja'lık. Kast sistemli yapı.)
 • Dini mezhepler
 • New Age
 • Astroloji
 • Kanallama
 • Transcendental Meditasyon
 • Doğa tıbbı
 • Buduzm
 • Hinduzim
 • Mormonizm (Zerduşilik)
 • İslam (Haydaa!!)
 • Ortodoks Kilisesi (Haydaa!)
 • Roman Katolik (Haydaa! Gotick sanat mı demek istedi yoksa)


Bundan sonra yazıda kavramlar açıklıyor kendi meşrebince..

Ayinsel Suç, Ayinsel Küfreden Çocuk

FBI ajanları en öncelikli ayinsel suçun sex oluğunu söylemektedir. 1972 lerde başlayan bir ayin metodu olarak rapor etmektedir (satanistler daha önceleri sadece masturbasyon yapmaktaydı her halde). Satanizm cinselliğin özgür olmasını savunduğu için cinsellik de suç olmaya itilmiştir.

FBI'ın diğer bir suçlaması ise Mantıksal zedelenmedir. Bu konuda FBI raporunda ilişmeyeceğiz. Onlar uçmuş zaten.

Reporda Rutualistic Abuse Children konusu ise Dr. Lawrence Pazder adında birinin bilgisiz tespitleri ile duygusal çöküntüye düşmüş seksi legal yapmak isteyen çocukların işi olarak tarif edilmekte. Raporun yarısından fazlası eğitim gibi konular ile gençliğin kurtarılması (tanrıya hapsedilmesi) kavramını anlatmakta. Gençlerin nasil beynini yıkar ve onları satanizmden uzaklaştırmak adına nasil ticcky yaparız, pop mu dinletsek gibi konular üzerinde yoğunlaşmıştır.

Hiç yorum yok: