6/13/2007

Wicca ve Neo-pagan Geleneği

Yapısal çok tanrıcı demonic doğma yani sol kol satanizmi zaman içerisinde özellikle modern satanist akımın etkileri altında lanetlenmeye tabi olunca Kelt'lerden gelen pagan inançlarını ortaçağ öncesi doğa tapıcılığı ile dengeleyip wicca'yı oluşturdular.

Wicca inancı ile Satanizm aynı kökten gelen inançlardır fakat wicca bir din olarak kendini sosyal baskılar olmaksızın ifade edebilmektedir. Wicca inancı ile en büyük benzerlik satanist bayramların da isimleri ile wicca dininde geçmesidir. Burada asıl sorulması gereken soru hangisi önceden gelmiştir.

60ların ortalarında türetilen wicca kelimesi witchcraft'dan gelmektedir. Özellikle Salem'de yakılan büyücü atalarımız hiç şüphesiz kendilerine doğanın içerisinde bulunan sonsun enerjiyi rehber aldılar. Onlara şeytana tapıyorlar dendi. Evet eyer bir Hıristiyan Yahudi veya Müslüman iseniz doğa paganizmi sizin için şeytanın dinidir. Bu nedenle bu dinlere satanist diyenler ilk o dinlerin mensupları oldu. Ve hiçbir o inançların ibadetçisi kendini bu şekilde çağırmadı. Artık sizin bizlere verdiğiniz ismi kullanır olduk.

Fakat içimizdeki yapılanma bir türlü satanizm kötüdür imajından kurtulamıyordu işte bu nedenledir ki din olarak wicca onun sonsuz dinlerindendir. Hail.

Hiç yorum yok: